Вчера съседката сложи над вратата си амулет да не влизали нечисти сили в къщата.

Днес седи пред вратата… счупила си ключа… не може да влезе…