1. Има само една публикация по темата.

2. Публикацията е писана на иврит.

3. Няма позовавания на други автори, писали по темата.

4. Публикацията не е отпечатана в научно списание.

5. Съществуват някои съмнения дали Той я е писал.

6. Дори да приемем, че Той е създал света, над какво е работил след това?

7. Не е привличал достатъчно сътрудници.

8. Научните среди срещат определени трудности при опитите да се възпроизведат Неговите резултати.

9. Никога не е искал от Комисията по етика разрешение да използва хора за своите опити.

10. Когато по време на един от експериментите нещо се объркало, Той се постарал да скрие провала си, като издавил всички.

11. Когато доброволците не се държали както Му харесва, ги изключвал от контролната група.

12. Рядко посещава занятията, просто кара студентите да четат книгата Му.

13. Някои казват, че изпращал сина си да води занятия със студентите.

14. Изключил е първите си двама студенти заради жаждата им за знания.

15. Независимо от това, че в теста си е дал само 10 задачи, повечето от студентите Му са се провалили на теста.