Плачеща жена

Вътреличностна интелигентност.

Тя се характеризира с точно усещане на самия себе си, разбиране за силните и слабите си страни, ограничаващи убежденията, мотивациите, настроенията и желанията, както и емоции. Високо ниво на самоконтрол, саморазбиране и самооценка. Често такива хора са по-затворени, но целеустремени. Често губят вътрешната си хармония заради непрестанния самоанализ, на който се подлагат. Предпочитат да имат самостоятелност в работата си, да се самоорганизират.

Планините и гората

Натуралистична интелигентност.

Натуралистите имат способността да разбират природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред много живи организми, също така са чувствителни и внимателни, интересуват се от определени характеристики на обкръжаващия ги свят. Хора с такава интелигентност става еколози, метеоролози, геолози, ветеринари. Връзката с природата ги прави истински щастливи.

Слънцето и звездите

Визуално–пространствена интелигентност.

Това е дарбата да се възприема света визуално, да се анализира тази информацияа и да се трансформира пространството. Притежалитете на този тип интелигентност имат усет за цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите. Възприемат информацията много по-лесно като изображение или диаграма.

Криволичещият път

Междуличностна интелигентност.

Това е умението да се долавят настроенията, мотивите, намеренията и чувствата на другите хора. Способността за комуникация, т.е. обмяната на информация с другите хора по вербален и невербален начин, чрез езика на жестовете, музиката и речта. Хората с такъв тип социална интелигентност се разбират лесно с околните, имат много приятели и предпочитат да играят ролята на арбитри в спорове и конфликти. Понякога могат да използват способността си, за да манипулират другите. Обичат екипната работа, отборните спортове и шумните приятелски компании.