Според Хауърд Гарднър има осем различни вида интелигентност. В исторически план само логико-математическата и езиковата интелигентност е била на вниманието на учителите.

Постепенно теорията на Гарднър придобива по-голямо влияние в образователната общност и започва да се обръща внимание и на по-слабо познатите досега типове интелигентност.

Както казва Гарднър, не е важно колко сте умни, а как.

Разберете кой тип интелигентност е доминиращ във вас.