Учени откриха, че плацебото може да намали болката в пациенти дори когато те знаят, че вземат плацебо, а не истински лекарства. Това откритие директно противоречи на досега приетата теза, че плацебото действа само когато пациентите всъщност не знаят, че е плацебо.

Което е по-интересно, намаляванетона болката никак не е било незначително. Участници в тестове са взимали плацебо заедно със стандарнти болкоуспокоителни и тяхната болка е намаляла с до 30%, в сравнение с тези, които са взимали само болкоуспокояващи.

”Тези интересни резултати показват, че не е задължително плацебо ефектът да е предизвикан от съзнателното очакване на пациентите, че взимат активно лекарствено вещество, както се смяташе дълго време,” казва Тед Капчук от Медицинското Училище на Харвард и медицинския център Бет Израел Дийкънес.

Източник: Science Alert