Важен фактор за ползите от супер-материала графен е неговата дебелина – той е дебел само един атом . А сега учените откриха стотици други материали, които също са с дебелина един атом, което означава, че пред нас стои поредната технологична революция, с негови конкуренти. Те може би дори ще надминат някои от супер-свойствата му, заради които той е толкова ценен от учените днес. Екипът е анализирал данните в отворената база данни по кристалография, като е търсел материали със структурно сходство с графена. Те са се фокусирали върху материали със силни химически връзки в една равнина – двумерния слой на атома, и с относително слаби химически връзки по перпендикулярната й равнина. Именно това е комбинацията, която ни позволява да “отлюспим” слоеве графен от графита.

След като са пресяли над 100 000 кристални структури, екипът от Политехниката в Лозана, Швейцария, е успял да подбере 1825 съединения, които имат потенциала да формират листа с дебелина от само един атом като графена. “Двуизмерните материали дават невероятни възможности за изследване в непознатите области на материалознанието”, коментират от екипа, направил откритието. “От една страна тяхната крайна дебелина ги прави изключително подходящи за приложения в електрониката. От друга страна физическите свойства на монослоевете често се променят драматично в сравнение с тези на техните 3D аналози и осигуряват нови степени на свобода за приложения, като едновременно с това разкриват напълно нова и неизвестна физика на материалите”.

Science Alert