Това ужасяващо мъчение се е използвало най-често върху хора, обвинени в наистина тежки престъпления. В Северна Италия обаче, където е открито въпросното тяло, то най-често се е прилагало върху хора, за които се е смятало, че разпространяват чума.

Уви, страданията на човека не са приключили с колелото на Екатерина. Археолозите откриват и необичайно линейни фрактури в основата на черепа. Според тях най-вероятно те са вследствие от „нескопосан опит за обезглавяване“ с някакво доста тежко оръжие.

Ако хипотезите им се окажат правилни, това ще е първата документирана археологическа находка на човек, измъчван от „колелото“ в средновековна Северна Италия (а вероятно дори и в света).

Едно е сигурно – последните дни на Земята не са били особено приятни за тази нещастна душа.

Източник: Journal of Archaeological Science