5 души могат да построят 5 къщи за 5 дни.

Въпросът е – колко време ще отнеме на 100 души, за да построят 100 къщи? Приемаме, че всеки един от хората може да издигне постройката за едно и също време.

Ще намерите отговора на следващата страница.