Чували ли сте за загадъчните кръгове из песъчливите пустинни терени на Намибия? Наричани още „вълшебни кръгове“, те се образуват и изчезват след време. Все още никой не може да определи категорично причините за това.

Според американския биолог Уолтър Шинкел те маркират подземните гнезда на термити. Той обаче не успява да открие конкретни доказателства, подкрепящи тази негова теория.

Други хипотези, като различия в хранителните съставки на почвата или умирането на растенията заради токсични земни изпарения, също не били потвърдени. Малко било известно и за това колко се задържат 
"вълшебните кръгове".

Сравнявайки спътникови снимки от 2004 г. и 2008 г. Шинкел установява, че те са доста стабилни, като се появяват в почти пълния си размер или ако са много малки, бързо се разрастват.

Със спътникови снимки биологът проследява и времето, за което кръговете се появяват, съзряват, а след това отново от пустата земя пониква растителност. Повечето изглежда съществуват от 30 до 60 години.

Шинкел установява също, че кръговете се образуват само върху песъчлив терен с минимален брой камъни.

Gallery
Един-единствен кръг

Снимка: Mark Dumbleton / Shutterstock

Gallery
Какъв е произходът на кръговете? Как са се появили?

Изследванията на ботаниците показват, че тревата изсъхва, когато е засадена в почва от самите кръгове, а расте по-добре от очакваното в почвата, взета от периметъра им. Това води до извода, че двата вида почва се различават. Но в какво?

Снимка: Felix Lipov / Shutterstock