По време на разкопки на баня в Ашкелон, Израел, археолозите се натъкват на мрачно откритие. В канализацията под сградата, построена през IV в. и използвана до VI в., те откриват костите на близо 100 бебета от мъжки пол, смесени с животински кости.

Изследване на костите установява, че всички части на скелетите са налични, но поради огромния им брой учените не успяват да разграничат отделните индивиди. Доброто им състояние подсказва, че бебетата са били изхвърлени скоро след смъртта, "когато меките тъкани все още са били налице".

Погребенията в канализацията са необичайни за времето и района, като в близкия двор на разстояние около 182 метра са открити внимателно погребани бебета в буркани.

"Поради това присъствието на бебетата в канализацията ни накара да се замислим, че те може да са жертви на детеубийство", пише екипът в статията си, "или на някакво масово бедствие, което е причинило срив в нормалните погребални практики".

Те разсъждават, че ако всички деца са били новородени, то те вероятно са били жертви на детеубийство (особено като се има предвид, че те не са били мъртвородени, съдейки по огромния брой телесни части).

"Ако са били на различна възраст, можем да предположим, че или са починали от естествена смърт, или са били избити."

След като разглеждат останките по-отблизо, учените откриват по много от зъбите им петна от железен оксид, който не присъства по костите, и го анализират с помощта на масспектрография.

"Железният оксид беше концентриран във външния слой на развиващия се незрял емайл и може да представлява продукти от разграждането на хемоглобина, освободени при кървене в устните тъкани по време на смъртта", пише екипът. "Продукти от разграждането на хемоглобина са идентифицирани и преди в дентина на зъбите на възрастни, особено след задушаване. Това се обяснява с изтласкването на кръвта в дентиновите тубули."

Анализът на костите определя, че всички бебета са приблизително на една и съща възраст.

"Инфантицидът, изглежда, е най-вероятното обяснение за изхвърлянето в канавката единствено на новородени деца", пише екипът, като добавя, че инфантицидът е "широко практикуван в елинистичните и ранноримските общества" и е използван в гръцките и римските общества като ужасяващ начин за ограничаване на размера на семейството.

"Изхвърлянето на бебетата в канавката в Ашкелон е необичайно и вероятно отразява или безразличие, или спешна мярка в резултат на някаква катастрофа, като епидемия или клане", заключава екипът.

Обикновено обаче са били изхвърляни бебета от женски пол. Друга статия, която анализира ДНК, за да потвърди пола на костите, и открива някои женски бебета сред многото мъжки, предлага мрачно обяснение: Според екипа банята може да е била публичен дом, а бебетата - нежелано потомство.

"Банята се е намирала в част от римския Ашкелон, която вероятно е била добре позната като квартал на "червените фенери". Връзката на баните с проституцията се споменава от класическите автори и се подсилва от архитектурните и епиграфските останки от Ашкелон", пише екипът. "Наличието на жертви от мъжки и женски пол в канавката под банята повдига интригуващата възможност, че тези бебета може да са били нежелано потомство на куртизанки, служещи в банята."

Екипът пише, че в баните са работили и мъже, но жените са били по-търсени.

"В Римската империя един от основните източници на проституция са били изоставените деца, които са били спасявани и отглеждани, за да работят като проститутки в ранна възраст", пишат те. "Можем да си представим, че куртизанките от Ашкелон избирателно са задържали и отглеждали някои от незаконните си потомци (предимно от женски пол) в професията и са изхвърляли други."

Това обяснение е поставено под съмнение, като историкът Джон М. Ридъл от Държавния университет на Северна Каролина отбелязва, че по това време са били използвани контрацептивни методи.

"Литературните свидетелства - класически, средновековни и ранномодерни - са почти единни в твърдението, че проститутките са знаели какво да правят, за да предотвратят пълноценна бременност", казва той по онова време. "Защо тези в Ашкелон да са били по-различни?"

Накратко, под банята от римската епоха има канализация, пълна с кости на бебета от мъжки пол, и никой не как точно са починали.

Източник: IFLScience