Този въпрос е зададен още през 1979 г. от френски изследователи: На един кораб има 26 овце и 10 кози. На колко години е капитанът?

Какъв е отговорът според вас?

През 2018-а този въпрос придоби широка популярност в социалните медии и най-вече в Китай. Редица хора се опитаха да разрешат загадката, като манипулират числата.

Така например един от най-често срещаните отговори бе 36 (сборът от овцете и козите).

Други развиват теорията, че общото тегло на 26 овце и 10 кози е 7700 кг. За да можеш да управляваш кораб с над 5000 кг товар в Китай, трябва да притежаваш лиценз поне от 5 години. Минималната възраст да получиш такъв лиценз е 23, съответно капитанът трябва да е на най-малко 28 години.

Логиката е забележителна, нали?

Истината е друга обаче – просто не разполагаме с достатъчно информация, за да отговорим на така поставения въпрос.

Когато френските изследователи го задават през 1976 г., те очакват именно този отговор. Вместо това обаче те са меко казано изненаднаи, когато близо ¾ от студентите отговарят, като манипулират числата (например 26 + 10 = 36). Малцина въобще са тези, които поставят под въпрос дали една подобна загадка може да се реши.

Какъв е изводът?

Липсва ни критично мислене. Трябва да поставяме всичко под въпрос. Да се питаме "Има ли смисъл в този въпрос?", преди въобще да се опитваме да отговаряме на него.