Топ компании по света, сред които Google и Goldman Sachs, често използват гатанки и сложни задачи на интервюта за работа, за да изпитват творческия подход в мисленето на кандидатите, математическите им и логически разсъждения. Често хората остават изненадани, понякога споделят особените и сложни въпроси, които са им били зададени.

Една от известните сложни задачи, задавани от Google на кандидати за работа с логическо мислене, е гатанката за 100-те шапки. Много от хората са се затруднили да намерят решение, но изкуственият интелект на Google е успявал. Мислите ли че можете да се справите? Ето каква е тя:

100 затворници са подредени в колона от екзекутор, който е поставил червена шапка или синя шапка на главата на всеки от тях. Затворниците могат да видят шапките на хората, подредени пред тях, но не може да гледат назад към шапките на тези зад тях, и не може да видят своята, не знаят какъв цвят е тя. Започвайки от най-задната част на колоната, екзекуторът пита последния затворник какъв цвят е шапката му. Затворникът трябва да отговори правилно, иначе ще умре. Ще умре "тихо и незабавно" (това означава, че останалите няма да успят да разберат дали е казал правилния или грешния отговор). Нощта преди да се наредят, екзекуторът разрешил на затворниците  да се срещнат, за да обсъдят и набележат стратегия, която да им помогне да оцелеят.

Можете ли да измислите стратегия или решение, така че да спасите живота на възможно най-много затворници? Помислете.

Решение:

Още любопитни текстове и актуални новини четете на Мениджър NEWS.