Дзен притча за мълчанието

16 август 2018 г., 15:24
2703

jaboo2foto / Shutterstock.com

Четири дзен ученици, близки приятели, си обещали да пазят мълчание с цел по-дълбока медитация.

През първият ден мълчали. Медитацията им вървяла добре, но когато настъпила нощта и керосиновите им лампи започнали едва да мъждукат, първият ученик се провикнал към слугата:

- Поправи тези лампи!

Вторият ученик се учудил, че първият заговорил.

- Нали се разбрахме да не казваме даже и думичка - забелязал той.

- Вие сте глупаци, защо говорите? - запитал третият.

- Само аз единствен мълча - отбелязал четвъртият.

Ключови думи:
Коментари