Четири дзен ученици, близки приятели, си обещали да пазят мълчание с цел по-дълбока медитация.

През първият ден мълчали. Медитацията им вървяла добре, но когато настъпила нощта и керосиновите им лампи започнали едва да мъждукат, първият ученик се провикнал към слугата:- Поправи тези лампи!Вторият ученик се учудил, че първият заговорил.

- Нали се разбрахме да не казваме даже и думичка - забелязал той.- Вие сте глупаци, защо говорите? - запитал третият.- Само аз единствен мълча - отбелязал четвъртият.