Помните ли теста с движенията? Няколко простички действия могат да разкрият неочаквани неща за вашия характер, в зависимост от това в кои от тях доминира дясната ви ръка и в кои – лявата.

Наскоро стана ясно, че този популярен тест е заимстван от една много по-сложна будистка техника за психологическо оценяване на бъдещите монаси в Шаолин.

В основата стои същото схващане – че действията, които вършим несъзнателно, издават скритите черти на характера ни.

Ще се убедите, че този тест, разработван в продължение на векове, е стряскащо точен.     

Готови ли сте? Започваме…

Записвайте отговорите на един ред.

1. Станете и направете крачка напред. Смело!

С кой крак пристъпихте? Запишете отговора. Десен крак – А, ляв крак – Х.  

2. Сега се наведете, без да сгъвате колене, и докоснете пода. 

С коя ръка докоснахте първо докоснахте пода? Запишете отговора. Дясна ръка – Х, лява ръка – А.

3. Протегнете се и вдигнете ръце нагоре, колкото можете по-високо. Опитайте се да докоснете небето!

Помолете някой около вас да ви каже коя ръка е по-високо.

Ако край вас няма никого, направете го пред огледалото и запишете отговора.

Дясна ръка – А, лява ръка – Х.   

4. Разкрачете се, изпънете ръце напред и бавно клекнете.

В една линия ли са стъпалата ви? Ако да, запишете Х. Ако не – запишете А.

5. Застанете на един крак и сгънете другия. На кой крак стъпихте?

Ако отговорът ви съвпада с отговор едно, запишете А. Ако не – запишете Х.

6. Сега застанете на другия крак. По-удобно ли ви е?

Ако ви е по-удобно, запишете Х. Ако не ви по-удобно, запишете А.

7. Застанете на любимия си крак, сложете дясната си ръка на главата и започнете да правите бавни и въртеливи движения, докато разрошите хубаво косата си.

В коя посока въртяхте ръката си?

Ако е по часовниковата стрелка - запишете X, ако е обратно на нея - А.

8. Започнете да подскачате. Хубаво и с ентусиазъм, така, сякаш здраво сте се ядосали на съседите под вас. Скачайте, скачайте, скачайте! Още веднъж!

Добре. Уморихте ли се?

Ако отговорът е да - запишете A, ако сте отговорили с не - X и повторете теста отначало.

9. А накрая - да опитаме нещо по-лесно. Клекнете на пода, застанете първо на две ръце, после на една, след това, ако можете, балансирайте тялото си единствено и само на главата си.

Успяхте ли?

Ако да – запишете А. Ако не – запишете Х и спрете дотук. Вие сте дисквалифицирани. Никога няма да станете монах от Шаолин. Откажете се.

Ако сте отговорили с А – продължете на следващата страница.