Всяко тяло е уникално, което е прекрасно, но не и когато става дума за лечение на болест - когато всяко тяло реагира различно, доста често по непредсказуем начин, на стандартно лечение.

Тъканният инженер Нина Тандон говори за едно възможно решение на проблема: използването на плурипотентни стволни клетки за създаването на персонализирани модели на клетки, на които се тестват нови медикаменти и лечения, и съхраняването им върху компютърни чипове.

Налични са субтитри на български.