Изследване на Станфордския университет, посветено на нов протокол за лечението на тежка депресия с помощта на транскраниална магнитна стимулация, показва, че 78,6% от хората (общо 29 на брой) са влезли в ремисия. Проучването е било двойно сляпо – т.е. в този случай нито пациентът, нито лекарят знае какво е лечението.

Подобно лечение на депресията е използвано и преди, но новият протокол представлява индивидуализиран и неинвазивен метод, който е особено ефективен при облекчаването на тежката депресия и оказва траен благоприятен ефект върху пациента. Резултатите от проучването са публикувани в The American Journal of Psychiatry

Подходът „работи добре, бърз е и е неинвазивен - Нолън Уилямс, професор по психатрия и поведенчески науки – Би могъл да промени правилата на играта.“

Протоколът надгражда и без това подобреното лечение, наречено iTBS, при което всеки ден в рамките на шест седмици се изпращат магнитни импулси към онзи регион от мозъка, за който се смята, че е отговорен за депресията. Този метод обаче е дълъг и резултатите варират от човек на човек.

В желанието си да подобри терапията, екип от учени от Станфордския университет, ръководени от Уилямс, решават да съсредоточат импулсите по един далеч по-директен начин и да ги индивидуализират спрямо отделните нужди на пациентите. При този протокол импулсите се изпращат за много по-кратък период от време – в рамките на 10 10-минутни сесии, разделени от 50-минутни почивки, и за период от 5 последователни дни.

29-те пациенти са разделени на две групи – една част от тях получава станфордската невромодулационна терапия (SNT), а друга – плацебо лечение.

Само след 5 дни 78,6% от хората, получили SNT, влизат в ремисия. При 12 от 14-те лекувани пациенти се наблюдава подобрение в симптомите за 4 седмици, а 11 отговарят на изискванията на Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) за ремисия. Що се отнася до контролната група, само 2-ма от 15-те пациента отговарят на същите критерии.

Отчетени са и странични ефекти, включително временна отпадналост и главоболие, но в сравнение с iTBS подобренията са значителни.

Източник: IFLScience