Сравнително често срещано заболяване може да превърне погледа на човек в галактика, - на практика окото заприличва на звездно нощно небе.

В поглед на хората, които претърпяват тази доброкачествена промяна, всъщност не плуват небесни тела. Но всеки, който погледне в очите им, ще види малки светлинни петънца, които изпъкват на тъмен фон.

Състоянието, което е пряко свързано с възрастта, се нарича астероидна хиалоза (АХ) и никой не знае защо се появява само при някои хора, да не говорим какво означава за цялостното здраве на човека.

Изглежда, че възрастта е рисков фактор, но състоянието и връзката му с други здравословни проблеми не са добре проучени. Оценките от различни проучвания сочат, че АХ засяга приблизително 1 до 2 на всеки 100 души. Среща се и при кучета.

Самото състояние рядко причинява проблеми със зрението (въпреки че може да затрудни диагностицирането на други очни заболявания) и обикновено настъпва постепенно. Много хора дори нямат представа, че имат това заболяване. Често единственото нещо, което се променя, е външният вид на окото за околните.

През 2018 г. например при 54-годишна жена с диабет, която отишла на рутинен очен преглед, бил открит учебникарски случай на АХ в лявото ѝ око, както може да се види по-долу. Тя не е осъзнавала, че то е там.

Тези звездовидни фрагменти представляват натрупване на материал, често калций, в стъкловидното тяло или гелообразната течност на окото. Въпросната течност съставлява основната част от структурата на окото и се намира между ретината отзад и лещата отпред.

С възрастта стъкловидното тяло може да натрупа отломки от инфекции, възпаления и кръвоизливи, което води до появата на мътнини, които могат да изглеждат като тъмни, шарени петна в зрението на човека.

Други видове отломки са невидими за човека, но изглеждат като "искрящи мътнини" за онези, които гледат към очите му. При пряко осветление тези астероидни тела са "кремавобели". Но при използване на офталмоскоп - устройство, което позволява на лекарите да надникнат във вътрешността на окото, материалът блести като злато.

Не е ясно дали AХ е свързан с други здравословни състояния. Наблюдателните проучвания дават смесени резултати. Изглежда, че състоянието се проявява без възпаление, а някои експерти смятат, че то е свързано с проблеми с кръвоносните съдове или с рециклирането на клетките.

"Продължава да се обсъжда дали [астероидната хиалоза] има сходни дегенеративни и микросъдови механизми с метаболитната дисфункция и коронарната болест на сърцето, като се имат предвид общо установените общи рискови фактори - възраст, хипертония, диабет и мъжки пол“, пишат изследователите в обзор от 2023 г.

"АХ всъщност може да представлява последен общ път за множество клинични състояния и рискови фактори", предполагат те.

Случай на астероидна хиалоза при куче. (Joel Mills/Wikimedia Commons/CC BY SA 3.0)

През последните години учените се вглеждат в очите на хората, за да открият маркери за бързо стареене, умствено изоставане, предшестващо болестта на Алцхаймер, или ранна смъртност. Очите ни са единствената външна част на нервната ни система, така че те биха могли да разкрият какво се случва вътре в нас. През 2022 г. например модел за машинно обучение разбра как да предскаже годините на живот на даден човек с относителна точност само като погледне ретината му.

Предстои да разберем дали АХ може да се използва за прогнозиране на подобни здравни резултати. Настоящото ни разбиране за състоянието се основава предимно на анекдотични данни или клиничен опит. Необходими са големи, рандомизирани клинични проучвания, за да се разбере по-добре АХ, особено в редките случаи, когато то предизвиква симптоми.

Източник: Science Alert