Когато раковите клетки са близко една до друга в туморно образувание, те могат да общуват помежду си и да съгласуват своите движения в тялото. Но какво ще стане, ако успеем да прекъснем този процес?

В тази достъпна беседа за най-новите технологии Хасини Джейатиуака споделя своя труд относно иновативния метод, който предотвратява комуникацията между раковите клетки и дори може да спре тяхната фатална способност да се разпространяват.

Налични са субтитри на български.