NGC 1672 е пресечена спирална галактика, разположена по посока на южното съзвездие Златна рибка.

Галактиката има четири големи спирални ръкава, излизащи от централния бар. Спиралните ръкави силно се различават по форма, което придава на галактиката по-несиметричен вид – единият от ръкавите, в североизточната си част, е значително по-ярък от другите. В ръкавите се намират множество области с активно звездообразуване, някои от които са с ъглови размери до четири.

Не е съвсем ясно как трябва да се класифицира ядрото. Повечето галактики могат да се разделят на групи според активността на ядрото им:

- Голяма област от йонизиран водород (HII), който има спектър, подобен на областите с активно звездообразуване в Млечния път и следователно е свързан с активно звездообразуване в ядрото на галактиката.

- Сейфъртово ядро, пример за активно галактично ядро, което вероятно съдържа супермасивна черна дупка.

- Слабо йонизиран регион от междузвездната среда с емисионен спектър – област от междузвезден газ и прах, които съдържат слабойонизиран газ, което е следа или за област с активно звездообразуване, или за свръхмасивна черна дупка.

NGC 1672, както и няколко близки галактики, не се вписват в тази схема, а спектърът на ядрото показва следи и от трите критерия. Възможно е в ядрото да се намират както области с активно звездообразуване, така и с активно галактично ядро.