Животът на Земята може да е резултат от гигантска колизия между Земята и друга планета преди 4.4. милиарда години, според ново изследване.

Учените смятат, че подобен сблъсък може да обясни как въглеродът, който е необходим за въгледо-базирани форми на живот като нашата за да съществува,  се е появил в мантията на планетата и повърхността й. Тази теория, ако се окаже вярна, би разрешила дългогодишна еволюционна загадка.

Когато Земята е била много млада е била изключително гореща, заради изключително интензивната вулканична активност, която е поддържала планетата като една огромна, стопена маса.

Един от проблемите пред това да се обясни как животът на Земята може да се е появил е, че целият въглерод, необходим за живота на земята, е трябвало да се изпари в такива температурни условия.

Но сега геолози от университета Райс издигат нова хипотеза, която обяснява наличието на въглерод.

Сблъсък между планета, която вероятно е приличала на Меркурий, след като Земята е изстинала, може да е донесла въглерода, необходим да се развие живота на Земята и нашата планета може да го е абсорбирала по време и след сблъсъка.

Подобна хипотеза също обяснява как елементът не се е слял със земната кора, където също не би могло да се зароди живот.

Източник: Science Alert