Учени току-що потвърдиха проблема в центъра на Вселената: тя не би трябвало да съществува.

Според тях причината за това е, че в самото начало на съществуването са се появили еднакви количества материя и антиматерия, които е трябвало да се унищожат едно друго. Което и означава, че сега, 13.8 милиарда години по-късно, не би трябвало да четете тази статия.

Едно възможно обяснение на този парадокс е, че е съществувала ключова разлика между материята и антиматерията, която е предотвратила катастрофата. Но по всички данни, и особено в светлината на множеството последни експерименти в ЦЕРН, учените имат сериозни основания да смятат, че с изключение на своите противоположни заряди, материята и антиматерията са на практика идентични.

Бъдещи изследвания планират да проверят хипотезата, че гравитацията е тази, която доставя разликата между материя и антиматерия и която всички учени търсят.

Science Alert