Динозаврите може би никога не са имали шанс.

Според нов модел за формирането и еволюцията на звездите, всички звезди, или поне повечето, се раждат заедно с най-малко още една сестра. Вероятно нашето собствено Слънце не е изключение. Някои астрономи подозират, че именно отчужденият близнак на звездата ни е станал причина за измирането на динозаврите. След като са анализирали данни от радио проучване, проведено върху облак от прах в съзвездието Персей,  двама учени от Бъркли и Харвард са заключили, че всички звезди, подобни на Слънцето, са били родени със звезда-спътник.

“Проиграхме серия от статистически модели, за да видим дали може да обясним разпределението на популациите от млади звезди и бинарни системи в молекулярния облак на Персей. Единственият модел, който бе способен да репродуцира данните, се оказа онзи, в който всички звезди отначало са били формирани като бинарни системи.”

Източник: Science Alert