Енцелад, един от спътниците на Сатурн, продължава да изглежда като един от най-обещаващите светове за живот. С помощта на космическия апарат „Касини“ учени от NASA откриха доказателство за съществуването на органични съставки, които са ключови за съществуването на живота.

След като анализират химичния състав на струи вода и лед, изхвърляни редовно през цепнатини в ледената кора на сатурновия спътник, планетолозите се натъкват на разтворими вещества, които съдържат атоми азот и кислород. Последните имат ключова роля за формирането на аминокиселините – основните градивни елементи на живота, които могат да влязат в дълбоководни химични реакции да доведат до създаването на „строителен материал“ за появата на живи организми.

Източник: NASA/JPL-Caltech

Учените твърдят, че на дъното на океана, намиращ се под ледената покривка на Енцелад, е напълно възможно да съществуват процеси, сходни с тези на Земята. Когато морската вода се смеси с магма, се образуват хидротермални извори с температура до 370 градуса по Целзий. Именно в подобни условия органичните материали се преобразуват в аминокиселини. Същевременно живите организми могат да се развиват без помощта на слънчева светлина благодарение на различните минерални съставки.

Източник: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society