Всички знаем, че Земята е покрита с огромно количество вода, което надвишава процента на сухата повърхност значително. Но знаете или не не, оказва се, че нашата планета е направо суха пустиня, когато направим сравнение с някои други места в Слънчевата система. И това важи както при сравнение с общото количество вода, така и при сравнение на относителното количество вода спрямо обема на самата планета или спътник.

Спътникът на Юпитер Европа, който е обвит в лед и е по-малък от нашата Луна, има два пъти повече вода от нашата планета. Дори и малкият Плутон вероятно  има океан, който е почти толкова голям, колкото световния океан на Земята. Измерено в зеталитри, мерна единица, която се равнява на 1 милиард кубически километра, Земята има 1.083 зеталитра вода, а за сравнение Ганимед, най-големият спътник на Юпитер, има 77 зеталитра вода (!), Титан има 71 зеталитра а Калисто 58 зеталитра. Затова е по-добре да не робуваме на предразсъдъка, че «само» на нашата планета има вода.

Science Alert