На пръв поглед галактиките изглеждат самотни – сякаш се реят самички в обширната мастиленочерна тъмнина на не особено гъсто заселения Космос. Външният вид обаче често лъже и това изображение на NGC 1706, направено от телескопа „Хъбъл“ на NASA/ESA, е добър пример за това.

Знаем, че NGC 1706 принадлежи на т.нар. галактическа група. Както самото име предполага – това е група от до 50 галактики, които са гравитационно обвързани и съответно – относително близо едни до други. Около половината от галактиките, които познаваме във Вселената, принадлежат на някакъв тип група. С други думи – галактическите групи са изключително често срещани космически структури. Нашият дом, Млечният път, принадлежи към Местната група, която включва Андромеда, Големия и Малкия магеланов облак и галактиката M33.

Групите са най-малките галактически струпвания – в куповете например можем да открием стотици галактики, обвързани благодарение на гравитацията. Съществуват и суперкупове, които обхващат в едно множество други купове.