За първи път в човешката история учените успяха да фотографират сблъсък между две неутронни звезди на разстояние от нас от 130 милиона светлинни години. Наблюдението е станало възможно единствено след откриването на гравитационните вълни, които са идентифицирали събитието и са насочили обсерваториите в правилната посока. Това е и първото едновременно наблюдение на оптически и гравитационни вълни от едно събитие в Космоса.

Преди не беше възможно да се установи откъде точно идват гравитационните вълни, и още по-малко да се открие точното място в пространството и времето, откъдето те да идват. А засичането е едва петото изобщо на гравитационни вълни.

Неутронните звезди са едни от сценариите за развитие на супер масивни звезди в края на техния живот. Ядрото на такава звезда може да колапсира и да притисне протоните и електроните в себе си до сетепен, която ги трансформира по законите на физиката в неутрони и неутрина. Неутрината избягват, но неутроните са невероятно плътни и сгъстени в ядро, което е с нищожните за Вселената размери от 10 до 20 км.

Science Alert