Учени предложиха метод за засичане на екзотични събития в света на физиката, който използва белезите, които оставят те по тъканта на пространството.

Изследователите смятат, че е възможно да обяснят някои доста странни феномени (прехвърляйки ги от теоретичната в емпиричната наука), като открият как обекти, като например космическите струни или черните дупки, оставят различни следи във Вселената.

Всичко опира до ефекта, предречен от Общата теория на относителността и наречен гравитационно-вълнова памет (т.е. изкривяването на пространството, причинено от масивен обект).

Според теорията всеки обект, който има маса, може да накара виртуалната празнота на пространството да се изкриви около него.

Някои взаимодействия между обекти, като например двойка супер масивни космически обекти, които се въртят един около друг, могат да изхвърлят вълни в пространството със скоростта на светлината.

“Когато сигнал на гравитационно-вълновата памет мине между два обекта с маса, се появява постоянна промяна в разстоянието помежду им – пространство-времето между тях или се “разтяга”, или се “свива”,” обяснява Пол Ласки от Австралия. 

Изследването е публикувано в Physical Letter Reviews.

Източник: Science Alert