В началото е бил пълен мрак. И след това, след хиляди милиони години, светлината от първите звезди е тръгнала на път из свободната Вселена, като е създала нещо като воал. Какво е повдигнало този воал беше мистерия. Досега. Астрономите формулираха нова хипотеза, която обяснява кое е избутало първичната светлинна мъгла настрани и кое е позволило светлината от масивните звезди да започне да се излъчва през пространството така, както това се случва сега.

Според учените е било възможно черните дупки да са разпръснали праха така, че радиацията да се промени. Но проблемът е бил, че дупките засмукват, а не изблъскват от себе си, въпреки че тяхната ротация може да промени донякъде това. След като моделите са тествали новата хипотеза, се е оказало, че въртенето на черните дупки е могло да предизвика излъчването на прах и космически частици на струи навън от нея. И така са могли да “разчистят” пътя на светлината до състоянието, в което я виждаме днес. 

Източник: Science Alert