"Пионер 10" се превръща в първия космически апарат, който прекосява астероидния пояс и посещава една от външните планети на Слънчевата система — Юпитер.

На 2 март 1972 г. "Пионер 10" е изстрелян от ВВС база Кейп Каневерал с ракета Атлас-Кентавър. През 1973 г. на път за Юпитер, "Пионер 10" пръв прекосява астероидния пояс отвъд орбитата на Марси изследва два астероида. Това пътешествие разкрива на учените, че астероидното поле не е толкова опасно и отваря вратите за всички бъдещи мисии до външните планети. Пионер 10 и Пионер 11 са най-известните апарати от тая серия. Те първи достигат трета космическа скорост и първи изследват далечния Космос.

През декември 1973 г. прелита на 132 000 км над облаците на Юпитер. Изпраща снимки. Получава данни за състава на атмосферата, уточнява масата на планетата, измерва нейното магнитно поле. Установява, че общият топлинен поток отделян от Юпитер превишава 2,5 пъти енергията, която планетата получава от Слънцето. Също така Пионер 10 уточнява плътността на 4 най-големи спътника на Юпитер.

Сега "Пионер 10" се намира на разстояние над 80 AU от Слънцето и лети в посока към съзвездието Бик. Той е първият апарат, напуснал пределите на Слънчевата система на 13 юни 1983 година, когато преминава край най-отдалечената планета. Сегашната мисията на Пионер е търсенето на хелиопаузата — мястото, докъдето стига слънчевия вятър и където започва междузвездното пространство. "Пионер 10" ще пътува през галактиката милиарди години. Той се движи спрямо Слънцето с постоянна скорост от 12 км/сек. Докато апарата не се отдалечи на 1,5 парсека (309 000 AU за 126 000 г), той ще бъде под гравитационното влияние на Слънцето. По-нататък върху неговия път през галактиката ще влияят звездите, край които преминава.