...е единственият град в България, който си има колония.

Това е село Панагюрски колонии, община Панагюрище. За първи път в местността е организиран детски лагер (колония) през 1907 г. Като курортно лятно вилно селище Панагюрски колонии е основано в началото на 30-те години на 20 век. В близост се е намирала сграда на летен лагер на Мъжката Гимназия в Пловдив, построена през 20-те години.

След 1935 година за кратко време са построени много вили на граждани от Панагюрище, но и от градове в други краища на страната. Вилите са масивни и специфично пригодени само за обитаване през лятото. Те са на големи разстояния една от друга и обикновено не са оградени. Основани са също няколко детски летни лагера. Вилният курорт е един от най-големите в цялата страна с над 150 вили. 

Източник: Wikipedia