Краткият отговор - доста.

Първо, нека видим какво е неутронна звезда.

Това е остатък от масивна звезда, изчерпала горивото си. Умиращата звезда избухва в свръхнова, а ядрото й се поддава на собствената си гравитация, образувайки супер плътна неутронна звезда.

Астрономите измерват тези звезди или галактики в слънчеви маси, като една слънчева маса е равна на масата на Слънцето. Типичната неутронна звезда е около 3 соларни маси, събрани в сфера с радиус около 10 км – това е една от най-плътните материи, известни във вселената.

Съответно - 1 чаена лъжичка материал от нея би тежала 6 милиарда тона!