"Времето е като сито. То пресява хората в живота ни. И наистина ни оставя златния пясък." (Зигмунд Фройд)

Зигмунд Фройд е австрийски невролог и психолог, основател на психоанализата, която е сред основните течения в психотерапията. Психоанализата, получила това име през 1896 година, се основава на поредица хипотези и концепции, разработени или възприети от Зигмунд Фройд. Централно място сред тях е техниката на лечение, в чието разработване участва и Йозеф Бройер. Други основни концепции са хипотезата за несъзнателното, за изтласкването, защитните механизми, нарцисизма, Аза, идеалното Аз, както и метапсихологични идеи, като психосексуалното развитие, едиповия комплекс, кастрационния комплекс.