На всеки се е случвало като дете да се шмугне в леглото на родителите си, след като е сънувал кошмар или е чул някакъв страшен шум. Това е нещо, което не се променя с различните поколения. Повечето изследователи обаче са мнение, че като пускаме децата в леглото ни, всъщност причиняваме повече вреди, отколкото ползи, при това и за двете страни.

Спането заедно с родителите в едно легло е вредно за децата.

Едно проучване в Бразилия се съсредоточава върху психическите вреди, които спането в едно легло с родителите може да нанесе върху детето. Под наблюденията на учените попаднали общо 3583 деца, които били най-общо разделени в 4 основни групи:

такива, които никога не спят в леглото на родителите си (44.4%),

такива, които са спали в леглото на родителите си само като съвсем малки (36.2%),

такива, които са започнали да спят в леглото на родителите си като по-големи (12.0%),

такива, които постоянно спят в леглото на родителите си (7.4%).

Под внимание били взети и социално-икономическите и религиозните причини, които биха могли да наложат необходимостта децата да делят едно легло с родителите си. Оказва се, че е честа практика децата да спят в леглото на родителите си. Това обаче може да нанесе вреди на психическото здраве на малките, категорични са учените. Онези, които попадат в групата на постоянно спящите в леглото на родителите си, развили в по-голяма степен различни психически отклонения в сравнение с останалите три групи. Колкото по-малко време е прекарва детето в леглото на родителите си, толкова по-малка е и вероятността да страда от психически разстройства.