Креативността често е дефинирана като способността да се формулират нови и полезни идеи. Както и интелигентността, тя може да се приеме, като способност, която всеки притежава в някаква степен, а не само хора Пикасо, Айнщайн или Стив Джобс.  Тя, разбира се, далеч не е само способността да нарисувате картина или да измислите нов продукт. Всички ние сме принудени да мислим креативно ежедневно, независимо от това дали трябва да направим вечеря от хранителни остатъци или да ушием костюм за празника Хелоуийн от дрехите в гардероба.  Креативните задачи варират от стандартна креативност, при която може да направите оригинален уебсайт,  смешна шега или интересен подарък за рождения ден на приятел. До сериозна креативност, като писане на реч, съчиняване на поема или измисляне на научен експеримент.

Психолозите и учените отдавна се опитват да идентифицират процесите на мислене и областите от мозъка, които са свързани с креативното мислене. Новите научни изследвания по въпроса показват, че креативността представлява сложна и динамична взаимовръзка между спонтанното и контролираното мислене. Това е способността едновременно спонтанно да генерирате нови идеи и внимателно да ги обмисляте, за да определите дали те ще имат реален успех. В съвсем ново изследване 163 участници са решавали теста за “разчупено мислене”, при който хората биват помолени да измислят нови и оригинални и необичайни употреби на различни обекти. По време на тестовете с ядрено-магнитен резонанс е бил установен кръвопотока към различните области на мозъка. Оказало се, че креативността на хората се основава на силата на техните мозъчни връзки в няколко специфични области на мозъка, сред които префронталния кортекс, инсулата, лимбичната система и париеталния дял. 

Science Alert