Съвременното западно общество увеличава нарцисизма, твърди ново изследване. Според авторите му това може да обясни защо нарцистичните тенденции са във възход. Както знаем, нарцисизмът е свързан с прекомерно чувство за превъзходство, самовлюбеност и егоцентричност.

Изследването сравнява над 1000 души, родени и отгледани в Източна (ГДР) и в Западна Германия (ФРГ). Сред израсналите в западния свят възрастни хора учените са открили по-високи равнища на нарцисизъм. Любопитното е, че те не коресподират с по-високо самочувствие.

 „Съвременните западни общества насърчават нарцисизма – казва ръководителят на изследването, проф. Стефан Рьорке – Нашето изследване установи, че това се отнася най-вече за типа нарцисизъм, който се характеризира с преувеличено чувство за превъзходство.“

Най-големите различия между Изтока и Запада по отношение на нарцисизма се наблюдавали при хората, които са били на възраст между 6 и 18 години при падането на Берлинската стена.

Що се отнася до самочувствието, учените открили точно обратното: хората, израснали в Източна Германия имали по-високо самочувствие.

„Не се наблюдават разлики при по-младото поколение – хората, които или не са били родени по време на падането на Берлинската стена, или не са достигнали училищна възраст, и които следователно са израснали в едно и също западно общество – казва водещият автор на изследването д-р Алине Фатер. – В тази група записаните равнища на нарцисизъм и самочувствие са същите при респондентите от бивша Източна и бивша Западна Германия.“

„Като цяло, нашите резултати сочат, че равнищата на нарцисизъм и самооценка се влияят от обществени фактори. – заключава Рьопке. – Западните общества изглежда насърчават повишени нива на нарцисизъм сред своите граждани.“

Източник: PsyBlog