Ново изследване откри, че заниманията с изкуство при децата активират невронните мрежи, отговорни за наградния механизъм. Особено ефективно било драскането, което значително увеличавало кръвния поток през предфронталния кортекс.  Той се намира в областта зад очите и е тази област от мозъка, която регулира висшите функции на мозъка, като нашите мисли, чувства и действия.

По време на изследването учените са поканили както художници така и хора, които не се занимават с рисуване и изобразително изкуство да рисуват свободно, да драскат и да оцветяват между линии, нарисувани на хартия. При художниците и хората, които са се занимавали с някакъв вид изобразително изкуство драскането по листа се оказало свързано с по-високите нива на мозъчна активност.

“Резултатите от изследването показват, че е вероятно да съществува вътрешно присъщо удоволствие в заниманието с изкуство, което е независимо от крайните резултати,” споделя д-р Каймал, водещият автор на изследването. “Понякога ние сме твърде критично настроени към това, което правим, защото сме интернализирали социалните възгледи за това, кое е добро и лошо изкуство и кой е добър и кой лош художник.”