Загадка: Ези и тура

14 септември 2017 г., 18:50
1378

Задачата ви е да разделите монетите в две групи. Снимка: Shutterstock

Очите ви са завързани. Пред вас има 20 монети, измежду които има десет, които показват ези, и десет, които показват тура. Можете да местите монетите, но не можете на пипане да определите какво има от всяка страна.

Задачата ви е да разделите монетите в две групи. Всяка трябва да съдържа същия брой ези и същия брой тура като другата. Можете да местите и да обръщате монетите, но не можете да определите в какво положение са. Как ще ги разделите в две равни групи със един и същи брой ези и тура във всяка?

Вижте отговора на другата страница.

Направете две групи от по десет монети.

Обърнете всички монети в едната група. Оставете монетите в другата група така, както са.

Първата група ще има същия брой ези и тура като другата.

Коментари