Децата не трябва да имат само забавления и свободно време, а дори когато ни се струват много малки и ги жалим, трябва малко по малко да формираме у тях усещане за навици.

Ето на каква възраст какви би следвало да са задълженията на детето:

2-3 години:

- да си прибира играчките и книжките;

- да хвърля боклука в кофата;

- да слага прането в пералнята;

- да бърше прах;

- да сгъва салфетки;

- да прибира дрехите в чекмеджета.

 

4-6 години:

- всичко изброено дотук;

- да се грижи за домашен любимец;

- да слага масата и да разчиства;

- да подрежда чорапите по двойки;

- да разпределя зеленчуците от пазара;

- да мете с малка метла;

- да си оправя леглото.

 

7-11 години:

- всичко изброено дотук;

- да сгъва прането;

- да мете;

- да чисти с прахосмукачка;

- да хвърля боклука;

- да бърше огледалата;

- да приготвя полуготова храна;

- да си чисти стаята;

- да полива цветята;

- да носи вкъщи пощата.

 

12+ години:

- всичко изброено дотук;

- да коси ливадата;

- да се грижи за градината;

- да се грижи за по-малък брат/сестра;

- да мие прозорците;

- да глади;

- да мие колата;

- да пуска пералня;

- да готви прости ястия;

- да чисти пода с моп;

- да чисти банята;

- да чисти хладилника.