Заведох 5-годишнaта си дъщеричка на комисия за прием в предучилищна група.

- Колко годишни времена знаеш? - попита я директорката.

- Шест - отговори тя.

- Помисли си още малко...

- Шест. 

Директорката ми казва, че ще се свърже с нас... В двора я питам:

- Какво беше това сега?

- Тате, ама аз наистина не знам повече "Годишни времена", а само тези на Вивалди, Хайдн, Пиацола, Чайковски, Лусие и Глазунов!

Поука: при стандартно тестване съществува риск да изпуснеш най-добрите кандидати.