Веднъж, когато Буда и учениците му седели, при тях дошъл един човек. Той ги запитал дали съществува Бог.

- Да, има! - отвърнал непоколебимо Буда.

Това се случило рано сутринта. След няколко часа обаче се повторило.

- Има ли Бог? - пак се поинтересувал друг мъж.

- Не, няма Бог! - отсякъл този път Буда.

Взело вече да се смрачава, когато се задал трети човек. Той също задал познатия вече въпрос. Тогава Буда му заявил:

- Ти сам трябва да дадеш отговор на този въпрос.

- Но, учителю, това е невъзможно. Как така давате три различни отговора на един и същи въпрос? - учудил се един от последователите на Буда.

Мъдрият учител отвърнал:

- Това са три различни личности. Всяко човешко същество стига до Бог по своя собствен път. Едни стигат с увереност, други - чрез отрицание, а трети - със съмнение.