"Няма съмнение, че ти можеш да помогнеш на другите чрез своите мисли, както и те да помогнат на теб. Всяка добра мисъл, която изпращаш към някого, е живителна сила. Но човекът, към когото изпращаш мисълта си, би трябвало да желае същото нещо, което и ти му изпращаш. Ако не го желае, тогава той не е в хармония с честотата на твоята мисъл и тя няма да проникне в него.

Не можеш да предизвикаш нищо в живота на друг, ако то е против волята му, но ако му пожелаеш нещо, което и той самият желае, твоите мисли са истинска сила, която ще му помогне."

"Тайната за всеки ден" - Ронда Бърн

Ронда Бърн е австралийска писателка и продуцент. Тя е създателят на доку­мен­талния филм Тайната, пожънал световен успех през 2006 г., про­менил живота на ми­лиони хора и поставил на­­чалото на глобално дви­жение.