Вървим си през времето

с натъпкани джобове.

Опазили в себе си

по някой друг спомен.

И ръсим трошички,

стареейки ужким.

Когато се стъмни -

назад да се връщаме.

Цветелина Велчева за пътуването през времето ръка за ръка