Самочувствието може да се определи като любов към самите нас и не е нито повече, нито по-малко една съвкупност от възприятия и следователно винаги можем да окажем влияние върху него. За да бъдеш мил към себе си, трябва да умееш да признаеш себе си както успехите си, така и в грешките си, което благоприятства на отношенията с другите хора. Обикновено самочувствието ни се гради на мислите, оценките, чувствата и поведението, които имаме към себе си, към характера си, към начина ни на живот и дори към нашето тяло. Когато човек не обича себе си, за него е обичайно да изтъква собствените си недостатъци пред останалите, пише abc.es. 

Ние не се раждаме с предварително определена концепция за това кои сме, а по-скоро тя се формира при взаимодействията с другите, като се започне с родители, братя и сестри и други роднини, както и с приятели, колеги, партньори или обществото като цяло. Въпреки че се формира от детството, самочувствието може да бъде модифицирано в зряла възраст, за да поддържаме здрави отношения със самите себе си.

Елементите на самооценката са (само) познание, (себе) концепция, (само) уважение, (само) оценка и (само) приемане. Хората с ниска самооценка могат да го подобрят, като променят някои нагласи за себе си, започвайки от това да не се сравняват с други, за да се съсредоточат върху собствените си положителни аспекти, а именно върху самопознанието. Познавайки себе си, човек открива най-доброто, така че да се откроява сред останалите и се научава да приема грешките си и да прощава, защото всичко това е част от живота и ученето да бъдем по-добри. По този начин подобряваме самопознанието си, а с приемането ни такива каквито сме, започваме да уважаваме повече себе си и нещата, които правиме и се научаваме как да използваме пълния си потенциал.

Признаци за добро самочувствие:

- Споделяне на чувства без комплекси

- Изпразяване и отстояване на мнение 

- Разбиране на възможностите за усъвършенстване

- Поставяне на нови цели и постигането им

- Креативност и въображение

- Отговорност

- Естествено лидерство

Признаци за ниска самооценка:

- Невъзможност за изразяване на собствено мнение

- Страх да не бъдете приети от отсрещната страна

- Необходимост от одобрение

- Виждате в останалите хора превъзходството им над вас самите

- Вина

Източник: Мениджър Нюз