Търсещият щастие е като пияницата, който не може да улучи пътя към дома си, но знае, че има дом.

Волтер - френски писател и философ, един от символите на епохата на Просвещението.