1. Човек се ражда уморен и живее, за да си почине.

2. Обичай кревата си като самия себе си!

3. Работата е свято нещо - не я пипай!

4. Денем почивай, за да можеш вечерта да се наспиш!

5. Ако видиш някой да си почива, помогни му!

6. Не се мъчи да вършиш нещо, което не можеш, а това, което можеш, отстъпи на друг!

7. Ако случайно ти се доработи, седни, почакай малко и ще ти мине!

8. Ако работата е здраве, който е болен, нека работи!

9. Не оставяй за утре работа, която можеш да свършиш вдругиден!

10. Когато видиш някъде да ядат и пият - приближи се; ако видиш, че работят - тръгни си да не пречиш!