Буда и един от неговите ученици се разхождали.

Срещнали човек, който спрял Буда и му казал:

- Ти си шарлатанин!

Буда отвърнал:

- Ти си груб и невъзпитан, но си прав!

Не след дълго срещнали друг човек, чието лице при появата на Буда се озарило от щастие. Казал му:

- Ти си най-красивото цвете на света!

Буда рекъл:

- Така е, приятелю. Това е самата истина. Ти виждаш същността на нещата.

Ученикът Станал свидетел на всичко това и не се сдържал да попита Буда:

- Защо каза и на двамата, че са прави, след като мненията им са абсолютно противоположни?

Буда се усмихнал, погледнал към своя ученик и отговорил:

- Аз съм огледало, полирано от Бог. В мен всеки може да види себе си. Хората виждат онова, което самите те излъчват...