Поддържането на достатъчно количество витамин D в организма е важно не само за физическото, но и за психичното здраве, установява ново изследване. То обхваща над 100 водещи статии, посветени на връзката между депресията, сезонното афективно разстройство и равнището на витамин D в организма.

„Смята се, че сезонното афективно разстройство засяга до 10 процента от населението в зависимост от географското местоположение и типа депресия, свързана със сезонните промени“ – казва ръководителят на изследването д-р Алън Стюарт.

Хората със сезонно афективно разстройство всяка година имат депресивни симптоми, които започват от есента и продължават през зимните месеци. Според учените равнищата на витамин D варират според сезона, в пряка връзка със слънчевата светлина. Те потвърждават и връзката между ниските нива на витамин D и депресията.

Поне няколко минути излагане на слънчева светлина дневно е достатъчно на повечето хора, за да поддържат адекватно количество витамин D, посочват авторите на изследването.

Източник: PsyBlog