"Отговорността за войната лежи само на народните маси, тъй като те разполагат със всички необходими средства за предотвратяване на войната."

Вилхелм Райх - австро-американски психоаналитик и биолог.