Животът в едно планинско село протичал както обикновено. Изневиделица на пътя до селото се появил галопиращ кон. Животното се движело много бързо, създавайки впечатлението, че мъжът на седлото няма търпение да достигне своята цел. Дали това била важна делова среща или близък приятел, който имал нужда от помощ, хората можели само да предполагат.

Минувач, който се намирал близо до пътя, съзрял галопиращия кон и мъжът на седлото и се зачудил закъде толкова бърза ездачът. За да намери отговор на този въпрос, пешеходецът решил да се обърне към ездача директно. Когато галопиращият кон с мъжа на седлото минавал се приближил достатъчно до минувача, той извикал:

"Накъде си тръгнал и защо бързаш толкова много?" – попитал учудено минувачът.

"Не знам! Попитай коня!" – припряно отговорил мъжът на коня и продължил по пътя си, без конят да забавя своя ход дори и малко.