Видео: чуйте тази фантастична музика, изсвирена на ... чаши с вода

31 август 2016 г., 17:10
552

science photo / Shutterstock

Уличен музикант свири впечатляващо върху чаши, пълни с вода. Насладете се:

Ключови думи:
Коментари